08-509 000 00 helpdesk@team8.se

Hur ansluter jag (parar ihop) Jabra Motion till min mobila enhet?

Första gången Jabra Motion slås på kommer det att vara redo att ansluta till din mobiltelefon. Följ bara de röststyrda anvisningarna för att ansluta.

Ansluta till en ny eller andra mobiltelefon:

1. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon.
2. Stäng av Jabra Motion.
3. Håll in (5 sekunder) Ringknappen på Jabra Motion medan du viker upp mikrofonarmen. Släpp Ringknappen när lysdioden blinkar blått.4. Följ de röststyrda anvisningarna för att ansluta till din mobiltelefon. Ange PIN-kod 0000 (4 nollor) om nödvändigt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.