Windows 10/11 Hardware Hash extraction

Marcus Martinsen
Marcus Martinsen
  • Uppdaterad

Summering: Denna instruktion är till för att få fram en Hardware-Hash fil i (.CSV) format, vilket behövs för att kunna ladda upp enheten till Microsoft Intune och göra datorn till en Autopilot dator och då hanterad av bolaget som datorn är inköpt till. 

 

 

Autopilot hardware hash script with “NuGet”

 

Steg-1: Vid uppstart av datorn, klicka SHIFT+F10 för att få upp ett CLI Fönster. Skriv sedan Powershell för att gå in i en Powershell-session  

 

cmd_bild.png

 

 

 

Steg-2: Skriv in följande:

 Install-Script -Name Get-WindowsAutopilotInfo

 

powershell1.png

 

 

 

 

Steg-3: Om du får upp ”Path Environment Variable Change” Välj ”Y” 

 

variable.png

 

 

 

Steg-4: Om detta script körs på en dator där ”NuGet” inte är installerat kommer du bli tillfrågad att installera det, välj ”Y” 

Picture4.png

 

 

 

Steg-5: Om du blir varnad att det PSGallery du försöker ladda ner är från ett ”Untrusted Repository” välj ”A” för att godkänna allt

55757575.png

 

 

 

Steg-6: Skriv sedan in kommandot nedan och välj ”A” för att godkänna allt

Set-Executionpolicy RemoteSigned 

 

85858555.png

 

 

 

Steg-7: Ta ett tomt USB-Minne och sätt in i datorn. Sedan skriver du kommandot nedan, ersätt sökvägen på slutet med sökvägen för USB-Minnet där du vill spara CSV filen

Get-WindowsAutoPilotInfo -Outputfile (C:\Users\Public\Win10Ignite.csv) 

854893945.png

 

 

 

 

Steg-8: När kommandot har körts och man öppnar USB-Minnet på en annan dator skall man se en fil som den nedan.

sista_bild_ny.png

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.